Tubing Park

TUBING PARK

MIMO PREVÁDZKY

Cenník Tubing parku  

2 jazdy  .......  3€
5 jázd    .......  5€
10 jázd  .......  8€
20 jázd  ......  12€